COVID-19

Krav om Coronapas hos Stevns Massage

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal klienter, i liberale serviceerhverv kunne fremvise et coronapas ved ankomst til klinikken. 

Coronapasset skal forevises til behandleren  ved første naturlige kontakt mellem klient og behandler i umiddelbar forlængelse af ankomst. Det kan f.eks. være, når man som klient i en klinik bliver modtaget.

 • Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende (se note):
  • Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.1
  • Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
  • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.2
 • Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.
 • Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort
 • Der må alene tillades adgang til klienter, besøgende og lignede, der kan forevise et gyldigt coronapas. Såfremt der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.
 • Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:
  • Børn under 15 år
  • Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test
  • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test.
 • Til undtagelse for coronapas efter pkt. 1 kan dokumentation vises i form at sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Undtagelse efter pkt. 2-3 kan ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af kundens udsagn.
 • For personale ved liberale serviceerhverv  gælder en anbefaling om at lade sig teste mindst 1 gang om ugen.
 • Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter skal opfylde følgende krav:
  • Der skal i eller ved lokalerne og lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  • Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.

1. Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget efter som en PCR-test eller en antigentest/hurtigtest.
2. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Reference: ERHVERVSSTYRELSEN