COVID-19

Krav om Coronapas hos Stevns Massage

Det vil altid være Sundhedsstyrelsens og erhvervsministeriets retningslinjer der er gældende, også selvom en opdatering af siden her ikke er sket

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal klienter, i liberale serviceerhverv skal klienter kunne fremvise et coronapas ved ankomst til klinikken. 

Coronapasset skal forevises til behandleren  ved første naturlige kontakt mellem klient og behandler i umiddelbar forlængelse af ankomst. Det kan f.eks. være, når man som klient i en klinik bliver modtaget.

 • Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende (se note):
  • Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.1
  • Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
  • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.2
 • Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.
 • Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort
 • Der må alene tillades adgang til klienter, besøgende og lignede, der kan forevise et gyldigt coronapas. Såfremt der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.
 • Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:
  • Børn under 15 år
  • Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test
  • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test.
 • Til undtagelse for coronapas efter pkt. 1 kan dokumentation vises i form at sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Undtagelse efter pkt. 2-3 kan ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af kundens udsagn.
 • For personale ved liberale serviceerhverv  gælder en anbefaling om at lade sig teste mindst 1 gang om ugen.
 • Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter skal opfylde følgende krav:
  • Der skal i eller ved lokalerne og lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  • Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.

1. Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget efter som en PCR-test eller en antigentest/hurtigtest.
2. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Reference: ERHVERVSSTYRELSEN