RAB – Og hvorfor det er Værdiløst

2021-01-29

RAB - eller Registreret Alternativ Behandler er værdiløst for kunderne, for de fleste behandlere og skaber reelt kun værdi for de forskellige Brancheforeninger og skoler.

Af forsikringsselskaber, sundhedsforsikringer, af klienter og mange (Typisk RAB) Behandlere er konceptet fuldstændig misforstået, og i værste fald vildledende.

Og jeg vil forsøge at skitsere hvorfor!

Alt her er selvfølgelig et udtryk for egene holdninger.

RAB burde være en garanti for kvalitet, men jeg vil vise hvorfor at prædikatet intet har med kvalitet at gøre.

For at blive RAB Godkendt skal du opfylde nogle grundkriterier 

Disse er faktisk udstukket af SKAT og sundhedsstyrrelsen , og er krav for at blive momsfritaget - Årsagen til at disse krav er en del af RAB er at så slipper skat for besværet med at sagsbehandle, de forskellige forbund har "Noget statsligt" at hænge uddannelsen op på - og det er det

Med Andre ord: Opfylder behandleren disse krav, så kan behandleren blive momsfritaget - Uanset hvad skoler siger, så er det IKKE et krav at være RAB godkendt for at blive momsfritaget, du skal bare ansøge og dokumentere overfor SKAT og ikke et forbund.

I 1997 vedtog folketinget en paragraf, som gør alternative behandlere momsfri hvis de opfylder visse krav til uddannelse.
Nogle skoler fortæller at RAB er en blåstempling af behandlere, så klienter ved, at vedkommende har den fornødne uddannelse i sit fag - Dette er så tæt på en løgn det kan være! Der findes ingen blåstempling!

Kravene for at blive momsfritaget er siden 2012:

200 anatomi og fysiologi
100 sygdomslære/ Farmakologi
250 timer i hovedfaget
100 timers øvrig sundhedsfaglig uddannelse:
10 timers klinikvejledning/klientbehandling

Ialt 660 timer

Kravene for at blive RAB godkendt er:

200 anatomi og fysiologi
100 sygdomslære
250 timer i hovedfaget
100 timers øvrig sundhedsfaglig undervisning, fordelt på:
- 50 timer psykologi
- 50 timer andre alternative behandlingsformer
10 timers klinikvejledning/klientbehandling

Ialt 660 timer

Pga. udformningen er der desværre personer der lyver dels overfor elever, overfor klienter og overfor dig selv, for kigger man på de liner er de ens MEN fordi at der ved RAB er udspecificeret at de 100 timers øvrige sundhedsfaglige uddannelse skal bestå af psykologi og andre alternative behandlingsformer, så er der en forskel. Så kan alle vi andre jo blot se på kraven, og konkludere: De er ens.


Igen - Med disse krav kan du blive moms fritaget, og det er også grundelementet for RAB godkendelse.
Men lad os lige dissekere tallene lidt, fordi vi har jo allerede lært at skolerne kalder RAB en blåstempling (og vi er stadig ikke engang ved RAB kravene)
For det første skal timer læses som "lektioner af 45 minutter"
Vi starter med de 200 timers anatomi og fysiologi, og det gør vi i ordbogen:

Fysiologi Betydninger

1.Gren inden for lægevidenskaben og biologien der beskæftiger sig med levende organismers fysiske og kemiske livsfunktioner

ORD I NÆRHEDEN zoologi ernæringsfysiologi ergonomi biomekanik biomedicin...vis mere

1.a omfattende fysiologisk beskrivelse, fx i form af en lærebog eller en afhandling

1.b Fysiske og kemiske livsfunktioner hos en bestemt slags levende organisme

Anatomi Betydninger

1. Læren om kroppens opbygning og de enkelte dele af kroppen hos mennesker og dyr

Anatomien deles i den makroskopiske anatomi, der er den del af anatomien, der kan ses med det blotte øje, og celle- og vævslære, der kun kan studeres under et mikroskop IllVid1992

1.a OVERFØRT (en del af) en persons krop, bl.a. som seksuelt objekt


Det kræver jo ikke den store eksamen at se der er tale om 2 forskellige fag, så de 200 timer, det er selvfølgelig fordelt på 100 timer i hver af fagene, nej forkert, det er op til den enkelte skole at vurdere hvor meget der skal være i hvert fag, det skal dog minimum være 1 lektion af 45 minutter - Det har både Sundhedsstyrelsen og SKAT konfirmeret.... det hele skyldes / .. den streg betyder at man ser det som et sammenhængende fag!

Nu tænker den kløgtige læser så: Hvad med eksamen, den kan jo ikke bestås med 1 lektion - Jo desværre, for kravet til eksamen er at det ikke må være online, du skal møde op, men der er ingen krav til hverken spørgsmål, emner, udformning eller andet, det er den enkelte skole der bestemmer hvordan de eksaminere deres fag, der er så nogle forbund der har lavet en eksamen som deres skoler skal følge, før de vil godkende eleverne, men det er langt fra alle, og igen, det er intet krav.

Sygedomslære er et 3 fag, og om end langt de fleste skoler helt hiver den ud af de 2 andre fag, så er der også skoler der nævner de 3 fag og 300 timer, det betyder reelt at man ikke kan se hvor mange timer i det enkelte fag der er, dertil er der skoler der har farmakologi under dette fag, andre har det som et selvstændigt fag, man kan sagtens augmentere for at det er fornuftigt at smide noget omkring stoffer og deres virkning imod sygedomme ind under sygedoms lære, det er også det man ser at SKAT skriver, der er den der / igen, der gør at det er samme fag.


De 250 timer i hovedfaget er muligvis den eneste ting der giver en vis garanti, for jeg tænker at efter 250 timers undervisning, så er man rigtigt kommet i bund, men hov vent, du skal bare arbejde med hovedfaget, der står ikke undervisning, og her er kreativiteten stor, nogle få uddannelser underviser alle 250 timer, andre stiller feks krav om at der skal laves 50 timer hjemme behandling (dette kontrolleres ved at klienten skal skrive under på et papir - For man kan jo ikke snyde med dette geniale system), de lidt mere kreative skoler stiller så krav om at man i stedet skal i ulønnet praktik i klinik (det er så pudsigt at de godkendte klinikkers ejere ofte er sammenfaldende med bestyrelses medlemmer i forbundene, men det er nok blot en tilfældighed) Så der er faktisk absolut ingen garanti for at man har udøvet sin behandling i 250 timer.


100 timers sundhedsfagligt undervisning, består af 50 timers psykologi og 50 timers andre alternative behandlingsformer, psykologi delen er ikke yderligere specificeret, så der er fritslag om man vil tale om de psykiske traumer klienter kan komme med, om psykologien i markedsføring, eller bare give en generel psykisk forståelse - Det er ikke defineret.

Heldigvis tilbyder de fleste skoler - Mod ekstra betaling forstås - flere forskellige 50 timers kurser i forskellige alternative behandlingsformer


Vi slutter af med de 10 timers klinikvejledning/klient behandling - dette giver god mening, problemet er at ikke alle er RAB uddannet, men har måske haft klinik i en længere årrække, og disse 10 timer lå måske som en del af deres uddannelse, men de kan i langt de fleste forbund ikke få merit (der er ikke penge i merit)


Som man kan se er det absolut ingen kvalitets sikring i kravene til momsfritagelse, der er faktisk kun skolens ord på at deres undervisning er god, og dette er kontrolleret med en eksamenen de selv har lavet.

Der skal nok findes forbund der vil godkende dig som RAB - hvis du kun opfylder disse af SKAT/Sundhedsstyrelsen udstukket momsfritagelses regler - Men langt de fleste forbund vil have lidt mere hvis de skal godkende til RAB.


For mig at se er der et mønster når jeg boger den på internettet, jo dyrere kontingent der er i forbundet, jo mindre krav er der til efter uddannelse, jo billigere forbund, jo flere efter uddannelser - Sagt med andre ord din økonomi kan blive afgørende for hvad dine krav er for at blive RAB Godkendt

Der hvor det stikker helt af er at i mange forbund tales der om "RAB Point" - Det er der ikke noget der hedder, men det er en super god måde at lænse behandlerene for flere penge, det kan være at du skal have 30 RAB point på 2 år, så vil der igennem forbundet skoler (som ganske ofte har ejere der er sammenfaldende med skole ledere) kunne købes forskellige uddannelser og efter uddannelser, de knap så interessante vil typisk give færre point, kan tages på en weekend og koster i omegnen af 2500,- de super interessante tager længere tid, koster mere, men giver selvfølgelig flere point - men hvis man nu finder en af de skoler/forbund der køre denne form for point system, så prøv at regne efter.... Du kan ikke ramme 30 RAB point, du kan måske ramme 29 - 29 point, og så er der kun en ting at gøre.... Du må købe et yderligere kursus, bare et af de billige, der tager en weekend, og lige koster dig 2500.-

Nogle forbund kræver feks et førstehjælps kursus, og det lyder jo som en meget god ide, men et almindeligt 6 timers førstehjælps kursus, ineholder præcis hvor meget første hjælp du kan bruge i din klinik? Ganske rigtig ca. ingen, det kunne give mening at man havde krav om hjerte massage, da der er større chance for en klient får hjertestop, end at de brænder deres hænder på en kogeplade.

Det er de enkelte branche foreninger og forbund der stiller krav til ekstra uddannelse ud over SKAT/sundhedsstyrelsens krav.


Et godt eksempel er en tekst på en skole:

Altså er det eneste, du skal have eksternt, de 300 timers anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Dette skal være påbegyndt inden du starter på overbygningen til XXXXXX - og færdiggjort inden du kan gå op til din endelige eksamen
(Kontakt os meget gerne for mere info om disse regler, eller for en anbefaling mht. hvor du kan tage anatomi mm.
Vær særligt påpasselig med online kurser, da det ikke er sikkert, at de kan godkendes i sidste ende.)

Med den fulde uddannelse fra XXXXXXX, opfylder du altså alle kravene til RAB registrering og momsfritagelse.

Da jeg ikke er ude efter skoler eller forbund undlader jeg uddannelses navn og skole navn, da det er irrelevant.
Skolen her skriver at du eksternt skal have de 300 timer i sygedomslære, fysiologi og anatomi, de er selvfølgelig behjælpelig med hvor du kan tage dette kursus (det koster imellem 9.000 og 17.000 kroner) og kommer lige med en advarsel om at "Du skal passe på, for søger du selv, og du vælger det forkerte, så er det ikke sikkert vi vil godkende dig"

Men samtidig skriver de længere nede at " Med den fulde uddannelse fra XXXXXXX, opfylder du altså alle kravene til RAB registrering og momsfritagelse." - Men hvis du eksternt skal have en uddannelse..... SÅ opfylder du jo ikke kravene til RAB efter deres uddannelse!

Dette er et glimrende eksempel på hvordan man bruger reglerne til at forvirre behandlere, der ofte for sent opdager de skal have ekstra uddannelser oven i deres "Vi garantere RAB uddannelse"

På en anden uddannelse, der kan du ikke få dit eksamens bevis, før du har de 300 timers anatomi, fysiologi og sygdomslære og kan RAB godkendes.

Men du kan sagtens være uddannet uden de 300 timer, det er rigtigt at du ikke kan blive RAB godkendt, men du må gerne behandle (Faktisk skal du ikke engang have en uddannelse for at kalde dig: Massør, Zoneterapeut, Akupunktør osv.... Det er ikke beskyttede titler )

Og så tager vi lige det sidste salgstrick
"Dette giver dig en stor fordel, ikke blot pga. din kunnen, men også ift. at være konkurrencedygtig.
Hvis din pris for en times massage f.eks. ligger på 500 kr, tjener du 500 kr som momsfritaget.
En massør, der skal opkræve sine klienter moms, tjener derimod kun de 400 kr til sig selv med samme pris."

MEN.... Du skal jo ikke være RAB godkendt for at blive momsfritaget, du skal blot kunne påvise at du har de af sundhedsstyrelsens og SKAT fastansatte time antal, så det er alene et salgs trick!


Jeg skule mene at jeg her har påvist at De eneste RAB har en reel værdi for er Forbund og Skoler, at der så er nogle forsikrings selskaber, sygesikring osv. der kun vil give tilskud til RAB, det er ærgerligt, men det skyldes en super lobby virksomhed fra skoler og forbund - og jeg har da forsikrings selskaber der sender klienter til mig, fordi de kigger på kvalitet ikke på RAB


Nu skal jeg jo ikke kun brokke mig, jeg må også komme med løsningsforslag!

Og her et mit forslag, husk det er blot et forslag, og jeg har udgangspunkt i den nuværende RAB:
100 timer anatomi
100 timer fysiologi
100 timer sygdomslære

For de 3 ovenstående gælder: Pensum lavet af undervisningsministeriet, online eksamen med nem ID (Det skal være online på skolen, så skolen ser at det er den rigtige der logger på) man kan her se på hvordan feks den teoretiske eksamen på Vagt uddannelsen foregår - Skoler SKAL tilbyde dette som en del af deres uddannelse, og 15% undervisning skal have relevans for uddannelsen (dette testes ikke i, og det kan også være at det allerede ligger i pensum, ellers skal skolen tilføje det manglende)

200 timer undervisning i hovedfaget, det skal være reel undervisning
25 timer praktik på skolen i hovedfaget (skal være reelle behandlinger, som var det i klinik)
25 timers behandling alene (skal være på skolen, men med "fremmede")

100 timer øvrig sundhedsfaglig undervisning, fordelt på:
50 timer psykologi - Dette skal være fastsat af undervisningsministeret, og være direkte minded på klinik 
50 time andre alternative behandlingsformer dette skal yderligere fordeles på 25 timers information om andre behandlings former, hvad kan de, hvad kan de ikke, og 25 timers reel undervisning i anden behandlingsform.

10 timer klinikvejledning/klientbehandling - Men kun for personer der ikke har haft klinik før, eller ikke har arbejdet i klinik i mere end 3 år

Hjertemassage

Hygiejnebevis (Ikke det til fødevare, men et fælles bevis for behandlere .... hvorfor er der i dag ikke krav til basal hygiejne ?)

Hjertemassage og Hygiejne bevis skal generhverves hver andet år.

En RAB godkendelse skal være en Autorisation, og derved en blå stempling, det betyder også at din autorisation kan fratages hvis du ikke lever op til standarden, og at der kan klages over behandleren, feks ved fejl behandling.

Om de forskellige titler skal beskyttes, eller om man skal oprette nye beskyttede titler: RAB-Massør, RAB- Akupunktør osv det har jeg ikke taget stilling til.

For at dette kan lade sig gøre så skal:
- Undervisnings ministeret stå for alle de teoretiske fag (så er det også ens om der undervises i Dansk, engelsk eller Latinske navne)

- Skolerne står for undervisningen i teori efter retningslinjer udstukket fra undervisnings ministeriet

- Skolerne står for undervisningen i Faget (dette kan ikke ensrettes, tænk på feks hvor mange forskellige massage former der findes) men pensum og timeantal skal godkendes af undervisningsministeriet.

- Skolerne skal sørge for at en uddannelse pr definition er Komplet RAB - de kan udlicitere opgaven, feks i teori, men denne undervisning skal være indeholdt i uddannelses pris.

Den praktiske eksamen skal overvåges af en fra branchen (Massør kigger på massør, zoneterapeut kigger på zoneterapeut) - Vi skal væk fra alt det der "læge eksamineret, fysioterapeut eksamineret osv." - da dette er lige så falskt som at kalde en RAB for blåstempling, det de kan er at eksaminere i anatomi, fysiologi og sygedomslære, men dette skal i min model lægges ved undervisningsministeriet.

Der er i fysioterapeut uddannelsens 7 semestre intet sted nævnt "Massage, Zoneterapi, Akupunktur" eller andre alternative behandlingsformer, der står faktisk intet om Alternativ behandling - Og det samme kan jeg sige om lægernes uddannelser.

Jeg kender både fysioterapeuter der uddannet massøre, og en læge der er uddannet Akupunktør, og de har en kæmpe viden inden for deres områder, men det skyldes ikke at de er fysioterapeut eller læge, det skyldes de er Massør og Akupunktør.

Og ville det ikke bare give mening at være : Autoriseret Brancheuddannet RAB - Massør/Akupunktør/Zoneterapeut/Kraniosakralterapeut osv.

Ved at standardisere hele branchen, og ensrette, så vil man på forholdsvis kort tid komme alle de brodne kar til livs.

Samtidig så vil læger og andet sundhedspersonale sandsynligvis sende klienter vores vej, fordi det er et system de kan tro på, og som er gennemskueligt. Samtidig vil både sygesikring og forsikringer dække mere behandling, og det giver flere penge til hele branchen.


Og så kommer den kontroversielle her, og jeg ved at rigtig mange står af her (hvis man er nået hele vejen til bunden): 
Momsfritagelsen skal fjernes, det skal ikke være økonomi der er styrende for at man tager en god uddannelse, det skal være ønsket om at ville det bedste for sine klienter, og at vælge en god skole.