Restitution

2017-12-13

Restitution

For at undgå overbelastninger, skal kroppen altid restitueres fuld ud inden næste træning. Det skyldes at du risikerer at nedbryde kroppen mere end du opbygger den, hvis du ikke restituerer nok inden din træning.

Når du træner hårdt opbygges en række enzymer i musklerne, senerne og tilmed knoglerne. Det betyder, at der efter en træning er et lavt indhold af kemiske stoffer og enzymer i musklerne, senerne og knoglerne. Resultatet af denne tilstand er, af du fer svagere end før træningen, og denne tilstand varer ved, indtil du er fuld restitueret.

En træning er en slags overbelastning af kroppen, der gør at det på sigt bliver stærkere, men kun hvis den kan holde til de overbelastninger du udsætter den for.
Den optimale afstand mellem træningssæt

Lige så forskellige vi er som mennesker, lige så forskelligt kan vi træne og påvirke kroppen. Faktorer som træningsintensitet og udøverens træningsniveau og stressniveau spiller en central rolle i hvor længe vi er om at restituere. En kropsdel kan også være længere om at restituere end en anden, hvis du f.eks. har haft en knæskade, og du lige er begyndt at træne igen, så vil musklerne omkring knæet have behov for længere restitution.
Undgå overbelastning

Overbelastninger er ofte resultatet af en række mindre overbelastninger over tid. Overbelastninger der skyldes at man enten træner eller arbejder med kroppen i højere grad end den kan følge med til. En overbelastning kommer derfor stille og roligt snigende og derfor er det vigtigt at erkende tilstanden så hurtigt som muligt, for at undgå unødige gener og skader. Er du overbelastet så stop med træningen og find mulige aflastningsmuligheder, f.eks. massage, afspænding samt andre eller mindre intense øvelser.
Faktorer der påvirker din restitution

Det bedste råd at mærke efter og gennemgå kroppen for at se om der er ømheder eller skader på vej. Det kan være fodledet, underbenet eller knæområdet ved løbetræning, håndledet ved ketsjersport, knæet ved cykling osv. Afstem din trænings intensitet i forhold til dit stressniveau og din mulighed for at hvile kroppen efter træningen.

Nedenfor er en række af de vigtigste faktorer for restitution

- Træningsintensitet
- Dit træningsniveau
- Træningshyppighed
- Dit generelle stressniveau (Fyskisk og mentalt)
- Fysiurgisk massage/Afspænding
- Øvelsernes ensidighed
- Tidligere og nuværende skader

Massage hjælper dog på mere en restitution.

Alternativ behandling og kræft - Et review af evidens for massage, aromaterapi og zoneterapi

Den lange (og meget fagligt tunge) artikel i Sygeplejersken nummer 2, 2010 kan læses HER

RESUME:

Baggrund: Interessen for komplementær og alternativ behandling (KAB) er stadigt stigende, og også blandt kræftpatienter kan der dokumenteres et større forbrug af KAB. Kræftpatienter anvender primært KAB som supplement til deres konventionelle behandling, og flere undersøgelser tyder på, at sygeplejersker er den faggruppe, som er mest åbne over for patienters brug af KAB. Patienter såvel som sundhedsprofessionelle mangler dog overblik over eksisterende viden om effekt af KAB til kræft. Denne artikel undersøger evidensen for effekt af manipulativ og kropsbaseret KAB til kræftpatienter.

Metode: Der er foretaget systematisk søgning i databaserne Pubmed, Cochrane-biblioteket, AMED, CHINAL og Web of Science efter reviews, systematiske reviews og metaanalyser over effekt af KAB til kræft eller kræft relaterede symptomer publiceret i 2000-2008. Med udgangspunkt i guidelines udviklet af the Scottish Intercollegiate Guidelines Network, SIGN, er de inkluderede reviews kvalitetsvurderet og de fundne effekter bedømt efter fire evidensniveauer.

Resultater: 10 reviews omhandler manipulativ og kropsbaseret praksis, og heraf er fem af høj kvalitet. Det mest konsistente resultat er, at massage signifikant reducerer angst hos kræftpatienter (evidens A). Ydermere findes nogenlunde sikker dokumentation for effekt af massage mod depression, smerter og kvalme. Ingen reviews finder skadelige virkninger af massage, og forestillingen om, at massage kan sprede kræft, afkræftes af nyere forskning.

Konklusion: Massage er en sikker terapi i kombination med konventionel kræftbehandling og kan indgå i evidensbaserede sygeplejefaglige tiltag mod psykiske og fysiske følgevirkninger af kræft. Der er behov for undersøgelser, der dokumenterer effekten af andre manipulative og kropsbaserede terapiformer som eksempelvis zoneterapi. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at differentiere effekten i forhold til typen af massage, kræftform eller sygdomsstadie.