RICEM - Behandling

2019-05-08

Hos Stevns Massage tilbyder jeg behandling efter RICEM princippet, det er vigtigt at komme i gang med behandlingen hurtigst muligt, enten allerede når skaden opstår, eller når man kommer hjem fra evt. skadestue.

Du kan selv gøre alt der hjemme, med remedier fra hjemmet, men hos mig bruges der professionelle værktøjer, og det gør det bare lidt mere lækkert, samtidig så kan vi allerede her planlægge det videre forløb, med skades terapi, og restitution.

Kan man ikke få fat på firma mobilen så kan man akut ringe privat til mig på 27 37 50 16
Ved behov for RICEM
 behandling bestil ikke tid til 24 timer efter, ring efter en akut tid med det samme !

Bestil Tid

Endnu bedre er det selvfølgelig at have mig med til kamp /stævne /løbs dage mm. så kan det også kombineres med massage før og restitution efter, og forhåbentlig bliver der ikke brug for RICEM.

R-I-C-E-M:
Rest/ro
Ice
Compression
Elevation
Mobilisering

Ideen med denne førstebehandling af de akutte skader er at begrænse den opståede skade.

Bemærk, at compressionen er det vigtigste og skal lægges med det samme. 

Den skadede del af kroppen f.eks. knæleddet skal aflastes og holdes helt i ro.

Nedkøling/kuldebehandling ved hjælp af kuldeposer, knuste isterninger lagt i en plastpose eller en pose frosne ærter/grøntsager/brun sæbe. Mindsker hævelsen og dæmper smerten. Nedkøling skal foretages ca. ½ time, og kan gentages som smertelindring flere gange inden for det første døgn. 
Helst hver anden time. Isen må ikke lægges direkte på huden, men lægges ovenpå compressionen.
Anvend ikke kølespray!! Der opnås ingen dybdevirkning, og der er stor fare for forfrysningsskader. 

Forbinding af det skadede område ved hjælp af elastisk bind. 

Skal gøres som det første - altså før der lægges is på - for mekanisk at hindre/mindske blødningen. Forbindingen kontrolleres regelmæssigt og må ikke være for stram. Brug aldrig uelastisk tape, bl.a. af hensyn til blodtilførslen. 

Den skadede kropsdel skal om muligt hæves over hjertehøjde for at mindske blødningen og dermed hævelsen. 

Bevægelse indenfor smertegrænsen af et skadet led, f.eks. efter en forvridning, fremmer blodgennemstrømningen. Derved nedsættes hævelsen, fremmes ophelingen og dæmpes smerten. Kan som regel påbegyndes efter 24-48 timer.