Yonimassage rabat

Yonimassage rabat

3-4 Kvinder vil have muligheden for at få 50% rabat på yoni massage, så massagen blot koster 600 kr. 

Det kræver dog at man vil svare på følgende spørgsmål (Og måske uddybende opfølgende spørgsmål) formålet at give andre et indblik i andres tanker og handlinger i forbindelse med massagen.

Spørgsmålene er opdelt i 3 faser, Før - under - efter, alle svarende offentliggøres i anonym format selvfølgelig, og alle får lov til at læse deres case igennem inden den pupliceres.

Om dig

 • Alder:
 • Arbejde:
 • Civil status:
 • Hvorfor valgte du at få yoni massage:

Før massagen

 • Hvilke tanker gjorde du dig inden massagen:
 • Hvorfor valgte du Stevns Massage:
 • Havde du specifikke forventninger, frygt, andet:
 • Følte du dig nok informeret:

Under massagen

 • Følte du på noget tidspunkt at du var usikker:
 • Havde du følelsen af at du kunne sige stop på ethvert tidspunkt:
 • Forklar lidt om de tanker og følelser du havde under massagen, tag os gerne med på "Din rejse":

Efter massagen

 • Hvordan havde du det bagefter, hhv. Lige bagefter, 1 uge efter og 2 uger efter:
 • Var massagen det du havde forventet:
 • Fik du det ud af det som du var kommet efter:
 • Var en behandling nok, vil du have flere og overvejer du at lære "Selv yoni massage" på et senere tidspunkt:

De sidste spørgsmål

 • Hvad mener du at andre kvinder bør overveje inden de får Yoni massage
 • Har du fortrudt at du fik Yoni massage, og hvis du har, hvorfor: